JANA HANFOVÁ: Jak vytvořit úspěšnou crowdfundingovou kampaň

Crowdfunding neboli hromadné financování je jedním z možných způsobů, jak získat peníze na rozvoj projektu. A je jedno, jestli potřebujete padesát tisíc na malou vernisáž nebo dva miliony na vývoj softwaru. Jediné, na čem záleží je vaše připravenost. S detailně propracovaným plánem, komunikační strategií, systémem odměn a aktivní komunitou můžete váš projekt posunout do nebes. Jana Hanfová z české crowdfundingové platformy Hithit však s úsměvem podotýká, že crowdfundingovou kampaní práce nekončí, ale teprve začíná.

O crowdfundingu se začalo mluvit v posledních letech v souvislosti se zahraničními platformami jako Kickstarter a Indiegogo. Umělci, podnikatelé a aktivisté na nich začali zveřejňovat své projekty a prosit širokou veřejnost, aby jim přispěli na jejich sen. Za poskytnuté peníze jim slíbili odměnu. Díky podpoře komunity vzniklo mnoho originálních produktů, služeb a událostí. Odměnový crowdfunding byl na světě.

Hromadné financování sahá však mnohem hlouběji do historie a navíc existuje několik typů. Kromě odměnového crowdfundingu ještě funguje darovací (za peníze se neočekává odměna), podílový (za poskytnuté peníze odevzdává autor projektu podíl z firmy) a dluhový (vybrané peníze je nutné vrátit). Vzhledem k tomu, že odměnový crowdfunding je nejběžnější, rozhodli jsme se zaměřit právě na něj.

Jít nebo nejít do crowdfundingu

Pro jaký typ projektu je crowdfunding vhodný?

 U odměnového crowdfundingu nezáleží na tom, jestli lidé chtějí otevřít restauraci, rozjet výrobu bot nebo uspořádat jednorázovou akci. Důležité je, aby chtěli svůj nápad sdílet s veřejností, uměli ho jednoduše popsat a nabídnout dárcům patřičné odměny.

V jaké fázi je nejlepší se do kampaně pustit?

Obecně si myslím, že to je ve chvíli, kdy už má člověk v ruce nějaký prototyp. Po autorech projektů chceme, aby nám svůj produkt ukázali. Je to i jistá pojistka, že si to zkusili vyrobit, že to není jenom „pivní“ nápad.

Kdy se naopak crowdfunding nevyplatí?

Pokud nemáte lidi a dostatek času, do crowdfundingu bych se nepouštěla. Nebo taky tehdy, když se chystáte na patentové řízení a máte strach, že vám nápad někdo ukradne. Pointou totiž je, říct o vašem nápadu co nejvíce lidem. Odměnový crowdfunding funguje dobře u projektů, které vyrábějí produkty a služby, ale hůře u charitativních a také u aplikací, které jsou zadarmo, protože přispěvatelé (lidé, kteří projekt finančně podpoří) nedostávají žádnou odměnu.

Jak dlouho trvá celý proces kampaně i s jeho přípravou?

Samotný projekt běží na Hithit nejdéle 45 dnů, ale předchází mu dlouhá příprava – vymyšlení nápadu, tvorba prototypu, zhotovení fotografií a videa a příprava odměn. Pokud se podaří cílovou částku vybrat, dva týdny se čeká na peníze. Když kampaň skončí, opravdová práce teprve začíná – distribuce odměn, komunikace s přispěvateli a vývoj produktu. Určitě je to záležitost několika měsíců.


Do kampaně musí člověk šlapat, ale ten hlavní nával práce začíná hlavně až potom. Crowdfundingovou kampaní vše naopak začíná.

Jana Hanfová


Kdy je nejlepší kampaň spustit?

Je dobré začít kampaň s předstihem, aby zbylo dost času na přípravu a rozeslání odměn. Nikdy by neměla skončit ve stejný den, kdy se má konat akce. Nedoporučujeme kampaň spouštět přes vánoční svátky, protože lidé nejsou dva týdny na počítači, a navíc jsou vyčerpaní po vánočním shonu. Naopak před Vánocemi to může skvěle zafungovat.

Kolik lidí je na tvorbu kampaně potřeba?

 

Je to individuální. Myslím si, že je fajn, když v tom není člověk sám. Už jen proto, že k věcem, které vidíme každý den, přestáváme být kritičtí. Čím větší a ambicióznější projekt je, tím by měl mít větší a ambicióznější tým. Je rozdíl, jestli oslovuji 200 lidí s knížkou, abych vybral 50 tisíc, nebo dělám velkou kampaň a chci vybrat miliony.

Když se rozhodnu, že do toho půjdu. Jak bych měla postupovat?

Vidím tři oblasti, kterými se musí člověk zabývat. Prvně musí vyplnit údaje na webu, nahrát texty, obrázky, videa a určit odměny. Poté si musí rozmyslet svůj komunikační plán neboli jak dostat svůj projekt k lidem a zároveň si musí dobře propočítat cílovou částku, která by měla stát na velmi detailním rozpočtu.

Kolik peněz z toho kápne

Máš nějakou radu pro lidi, kteří poprvé stanovují cílovou částku?

Člověk by si nikdy neměl říkat o méně, než potřebuje, aby se mu nestalo, že mu z toho žádné peníze nezbudou. Když se nepodaří nasbírat cílovou částku, dárcům se peníze vrátí a jediné, co člověk ztratí, je čas. Získal ale cennou zpětnou vazbu na produkt. Neúspěch proto někdy může být lepší než uspět a nebýt schopný doručit lidem včas jejich odměny, protože si špatně spočítal částku.

Jak by měli lidé částku spočítat?

Rozpočet si jde stanovit různě. Pro hrubou představu si můžete říct, že na vašich sociálních sítích oslovíte xy lidí na a když si z nich 2 % (akvizice na Hithitu) koupí váš produkt, přičemž průměrný příspěvek na Hithitu je 900–1000 korun, vyjde vám xy suma. Nebo když víte, že cílová suma, kterou potřebujete, je mnohem ambicióznější než kanály, které máte k dispozici, přizpůsobíte tomu komunikační plán. Případně se dá pracovat s milníky. Matemág, aplikace na učení matematiky pomocí Hejného metody, pracovala s milníky tak, že čím víc vybrali, tím víc příkladů naprogramovali.

Na webu píšete, že k cílové částce by mělo být přičteno ještě 20 %. Proč?

Protože během kampaně se objeví spousta neplánovaných výdajů, které je potřeba přičíst nad rámec projektu samotného, aby člověku zbyla potřebná suma. Lidé častou zapomenou na to, že do kampaně investují vlastní čas, platí si reklamu nebo že při distribuci odměn budou platit za poštovné.

Kolik člověku z vybrané částky zbude?

To si netroufnu říct. Kromě devítiprocentní provize Hithitu odvádějí lidé z částky ještě daň, ale danění provádějí lidé sami; my se jim do toho nepleteme. Plátci DPH jsou na tom jinak než neplátci. Navíc neznám interní náklady každého projektu. Řekla bych, že nesejde na tom, kolik z projektu reálně zbude, ale záleží na tom, kolik kusů předprodali nebo kolik oslovili zákazníků. Získat peníze je jedna věc, ale dostat zpětnou vazbu je ještě mnohem důležitější.


Crowdfunding je takový šampón s kondicionérem. Pokud se dobře připravíte, můžete získat nejenom potřebné finance na rozvoj produktu, ale také cennou zpětnou vazbu od fanoušků. Je to marketing, předprodej a průzkum trhu dohromady.

Jana Hanfová


Kolika projektům se podaří nasbírat cílovou částku?

Máme téměř poloviční úspěšnost, což je dáno kvalitou předvýběru. Na Hithit se přihlásí hodně projektů, ale na webu je zobrazena pouhá čtvrtina projektů. Vybíráme si pouze takové, které splní formální kritéria a obsahově se nerozchází s naším morálním přesvědčením.

Můžeš říct, jaké projekty jsou na Hithitu nejúspěšnější?

Je jedno, jestli se jedná o divadelní vystoupení, novou technologii nebo o sociální projekt. Úspěch přeje připraveným. Nejlepší projekty jsou takové, které mají ke komu mluvit, které komunikují s fanoušky a kterým na nich záleží. Lidé se rádi podílejí na něčem, co jim přijde důležité a co by rádi ve světě viděli. A tou svojí relativně malou sumou k tomu dokážou přispět. Dnes už to není tak složité jako sbírka na Národní divadlo.

Pokračování rozhovoru najdete na blogu UP21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s