Silke Horáková: Budoucnost patří investicím se společenským dopadem

Dříve bývala Silke Horáková klasickou investorkou. Když se však doslechla o britském fondu Bridges Ventures, který investuje výhradně do projektů se společenským dopadem, rozhodla se založit podobný fond i u nás. Psal se rok 2011 a v Česku byl sektor sociálního podnikání v plenkách a investování se společenským dopadem cizí pojem. Silke Horáková se postupně zapojovala do budování nového sektoru sociálního podnikání a po osmi letech, kdy nastal ten pravý čas, založila první český social impact fond Tilia Impact Ventures.

V sociálním sektoru se pohybuje od roku 2011. Jak se za tu dobu změnil?

V roce 2011 v Česku nebyla téměř žádná podpora pro sociální podnikání. Postupem let se sektor začal budovat a vznikaly programy jako Lepší byznys od Nadace Via, Social Impact Award, Impact First Award od České spořitelny, #třidvajedna Nadace Karla Janečka, Laboratoř Nadace Vodafone a Edison od Impact Hubu. I přesto jen málo investic putuje do firem se společenským dopadem.  

Čím to je? Je u nás málo investorů?

To bych neřekla; najít investory byl můj nejmenší problém. Naopak mě překvapilo, že když jsme fond připravovali, setkali jsme se s řadou českých investorů a hodně z nich nám řeklo, že investování s dopadem už trochu dělají, případně by ho rádi více rozvinuli. A to i přesto, že návratnost investic na začátku není skvělá.  

Pokud tedy máme dost štědrých investorů, kde je ten problém?

V Česku není dost podnikatelů, kteří by založili firmu se záměrem, aby měla společenský dopad. Řekla bych, že dobře fungují inkluzivní podniky, protože je stát dlouhodobě podporuje. Co však málo vidím, je ambice velkého růstu a opravdu systémové změny. Lidé, kteří mají drive, málokdy založí sociální podnik. Navíc celý sociální sektor je závislý na grantech a tudíž vznikají jen krátkodobé projekty, které nejsou finančně samostatné.    

Vedly vás tyto důvody k založení fondu Tilia Impact Ventures?

Ano,společně s Petrem Vítkem jsme chtěli založit fond, který by více podpořil podnikatele, kteří usilují o měřitelný dopad. Fond má cílovou velikost 59 milionů korun. Během následujících čtyř let chceme investovat do 8-10 projektů, ale zároveň také testovat trh, posouvat ho dál, přitáhnout k němu další investory a zjistit, jaké finanční nástroje v tomto sektoru nejlépe fungují.

Jak se váš fond liší od ostatních fondů?

Jsme zatím jediný fond v Česku, který se zaměřuje na investování s dopadem. Cílíme na podniky s jasnou společensky prospěšnou misí a s měřitelným a škálovatelným dopadem, které mají finančně udržitelný obchodní model a schopnost růst.

Máte ve svém portfoliu už nějaký projekt?


Chceš znát odpověď na tuto otázku? Pokračuj ve čtení na blogu UP21.

Silke Horáková je spolumajitelkou a členkou dozorčí rady Albatros Media a je iniciátorkou Nadace Albatros. Je soukromou investorkou, v minulosti zastávala pozice v soukromých investičních fondech a vedla asociaci Czech Private Equity and Venture Capital Association. Silke podporuje sociální podnikání, vede semináře o principech úspěšného podnikání v sociálním sektoru a mentoruje sociální projekty. Spolu s Petrem Vítkem založila první český fond na sociální podnikání Tilia Impact Ventures. Spoluzaložila také Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Ve volném čase se ráda věnuje čtení nebo maluje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s