Margareta Křížová: How to find an investor, prepare for a meeting, pitch and negotiate

The relationship between investor and entrepreneur is like any other: Trust, but verify. Speak and listen attentively. Look for chemistry and follow the intuition that tells you either to go for it or leave. Communicate your needs openly, but be willing to find a compromise. "An entrepreneur and an investor are equals. You bring the … Continue reading Margareta Křížová: How to find an investor, prepare for a meeting, pitch and negotiate

Margareta Křížová: Jak najít investora, připravit se na schůzku, prezentovat a vyjednávat

Vztah mezi investorem a podnikatelem je jako každý jiný. Důvěřuj, ale prověřuj. Mluv a zároveň pozorně naslouchej. Hledej vzájemnou chemii a řiď se intuicí, která ti říká, jestli do vztahu jít nebo vycouvat. Komunikuj otevřeně své potřeby, ale buď ochotný najít společný kompromis. „Vztah mezi podnikatelem a investorem je rovnocenný. Vy přinášíte nápad a práci … Continue reading Margareta Křížová: Jak najít investora, připravit se na schůzku, prezentovat a vyjednávat

Lukáš Foral: Každou zpětnou vazbu od investora analyzujte a pokud dává smysl, využijte ji

Česko-britskému fondu Opifer procházejí rukama ročně stovky projektů. V portfoliu však mají pouze čtyři startupy. Mezi seedovými fondy je toto běžné. V USA se počítá s tím, že startup obejde desítky fondů, než získá investici. V čem spočívá úspěch těch, kteří dotáhnou vyjednávání až do konce? Podle spoluzakladatele Opiferu Lukáše Forala stojí za úspěchem hlavně … Continue reading Lukáš Foral: Každou zpětnou vazbu od investora analyzujte a pokud dává smysl, využijte ji

Lukáš Foral: Analyze investors’ feedback and, if it makes sense, use it

The Czech-British fund Opifer sees hundreds of projects every year. However, they have only four startups in their portfolio. Among seed funds this is quite common. In the US, it is expected that a startup will pitch to dozens of funds before it gets an investment. Why are some entrepreneurs successful while most fail? “Good … Continue reading Lukáš Foral: Analyze investors’ feedback and, if it makes sense, use it

JANA HANFOVÁ: Jak vytvořit úspěšnou crowdfundingovou kampaň

Crowdfunding neboli hromadné financování je jedním z možných způsobů, jak získat peníze na rozvoj projektu. A je jedno, jestli potřebujete padesát tisíc na malou vernisáž nebo dva miliony na vývoj softwaru. Jediné, na čem záleží je vaše připravenost. S detailně propracovaným plánem, komunikační strategií, systémem odměn a aktivní komunitou můžete váš projekt posunout do nebes. Jana Hanfová … Continue reading JANA HANFOVÁ: Jak vytvořit úspěšnou crowdfundingovou kampaň

JANA HANFOVÁ: How to Create a Successful Crowdfunding Campaign

Crowdfunding is one of the possible ways to get money to develop your project. It doesn’t matter whether you need 5,000 USD for a small exhibition or 100,000 USD for software development. The only thing that matters is your preparedness. With a sophisticated plan, communication strategy, reward system and an active community, you can push … Continue reading JANA HANFOVÁ: How to Create a Successful Crowdfunding Campaign