Silke Horáková: The future belongs to investments with social impact

Silke Horáková used to be a classical investor. However, when she heard about the British fund Bridges Ventures that invests exclusively into projects with a social impact, she decided to found a similar fund in the Czech Republic. It was 2011; the sector of social entrepreneurship was in its infancy and impact investing was an … Continue reading Silke Horáková: The future belongs to investments with social impact

Silke Horáková: Budoucnost patří investicím se společenským dopadem

Dříve bývala Silke Horáková klasickou investorkou. Když se však doslechla o britském fondu Bridges Ventures, který investuje výhradně do projektů se společenským dopadem, rozhodla se založit podobný fond i u nás. Psal se rok 2011 a v Česku byl sektor sociálního podnikání v plenkách a investování se společenským dopadem cizí pojem. Silke Horáková se postupně zapojovala do … Continue reading Silke Horáková: Budoucnost patří investicím se společenským dopadem