At 18, I never thought I would be going to Iran and interpreting from Farsi

When my brother met Vladimír Váchal in Oman and then I heard about his lectures on Iran from my flatmate, I told myself this cannot be a coincidence. We met at the Festival of Travelers in Prague and I had the opportunity to peek into the life of a courageous adventurer. Vladimír is not a … Continue reading At 18, I never thought I would be going to Iran and interpreting from Farsi

V 18 mě nenapadlo, že jednoho dne budu tlumočit z perštiny a jezdit do Íránu

Když můj bratr potkal Vladimíra Váchala v Ománu a náhodou se mi o jeho přednášce o Íránu zmínila spolubydlící, říkala jsem si, že to nemůže být náhoda. Setkali jsme se na Cestovatelském festivalu v Praze a já jsem měla tu příležitost nahlédnout do života odvážného dobrodruha. Vladimír není jen tak nějaký student práv. Je to muž, který … Continue reading V 18 mě nenapadlo, že jednoho dne budu tlumočit z perštiny a jezdit do Íránu