Petr Šídlo: Interview about Product Development, Getting Customer Feedback and Baking Apple Pies

Minimum viable product, or MVP, is the first functional version of a product that the company offers to its customers. You can imagine, for example, the first version of a new computer game or a sample model from a young designer's workshop. Thanks to MVP, companies can verify if people want their product and are … Continue reading Petr Šídlo: Interview about Product Development, Getting Customer Feedback and Baking Apple Pies

Petr Šídlo: O vývoji produktů, sbírání zpětné vazby a pečení štrúdlů

Minimum viable product neboli MVP je první funkční verze produktu, kterou firma nabízí svým zákazníkům. Můžete si pod ním představit například první verzi nové počítačové hry nebo ukázkový model z dílny mladého návrháře. Díky MVP si firmy můžou ověřit, jestli jejich produkt lidé chtějí a jsou ochotni za něj zaplatit, a také zjistit, co by … Continue reading Petr Šídlo: O vývoji produktů, sbírání zpětné vazby a pečení štrúdlů